Nasz organizm jest codziennie narażony na działanie reaktywnych
form tlenu powstających w przebiegu stresu oksydacyjnego.1

Stres oksydacyjny to termin okreslajacy przesuniecie równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w kierunku procesów utleniania.1

1. Bowler R.P., Crapo J.D. Oxidative stress in allergic respiratory diseases;
J Allergy Clin Immunol September 2002, volume 110, number 3: 349-356.

Stres oksydacyjny moze sie nasilac np. po wysiłku
fizycznym lub na skutek starzenia organizmu. Reaktywne
formy tlenu powstajace w tym procesie wchodza w reakcje
z innymi strukturami, takimi jak: białka, lipidy oraz DNA,
i moga prowadzic do ich uszkodzen.1

Dlatego wazne jest unikanie srodowiskowej ekspozycji na
reaktywne formy tlenu oraz wspomaganie naturalnych
systemów antyoksydacyjnych organizmu.